بررسی پوشش خدمات

مشترک گرامی، ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، برای بررسی وضعیت تحت پوشش اینترنت وایرلس پرسرعت آواگستر در منطقه خود، کافی است منطقه و ناحیه مورد نظر خود را در جدول زیر جستجو کنید در صورت ارائه امکان سرویس , سرویس شما در همان روز یا حد اکثر 24 ساعت آتی نصب و آماده استفاده خواهد بود .